Poniedziałek | 11 grudzień | 2023

O nas

Nasielski Ośrodek Kultury został powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 1997 roku.

Siedzibą NOK jest budynek kina NIWA.
NOK prowadzi działalność kulturalną dla miasta i gminy Nasielsk. Organizuje wiele imprez o zasięgu regionalnym oraz lokalnym.
NOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 19.00. Po godz. 19.00 w NOK odbywają się próby zespołów muzycznych. W soboty i niedziele zapraszamy na seanse filmowe w kinie NIWA.
Oprócz działalności wielu sekcji wspieramy również inne instytucje w organizowaniu imprez. Dysponujemy sprzętem nagłaśniającym, oświetleniowym,  sceną plenerową.
Posiadamy salę widowiskową mieszczącą 169 osób.
W Nasielskim Ośrodku Kultury działają m.in.:

  • Koło Plastyczne  zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi Leszek Gałężewski.
  • Nauka gry na gitarze i perkusji  sekcją opiekuje się Marek Tyc.
  • Zespół WHATEVER punk kalifornijski.
  • Zespół LOCK HEAD rock.
  • Zespól DROPSY.
  • Zespół DOLINA RYTMU muzyka afrykańska, opiekę nad zespołem sprawuje Robert Bączyk.

NOK jest wydawcą lokalnego dwutygodnika Życie Nasielska.
W codziennej pracy Nasielskiego Ośrodka Kultury szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju w naszym mieście amatorskiego ruchu artystycznego. Stąd w NOK tak duża ilość zajęć dla dzieci i młodzieży. Cyklicznie powtarzamy nabory do sekcji i prowadzimy politykę politykę “otwartych drzwi”.
Dyrektorem Nasielskiego Ośrodka Kultury jest Marek Tyc.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy do udziału w zajęciach i imprezach, których organizatorem jest NOK.

Więcej materiałów tekstowych oraz graficznych dotyczących Nasielskiego Ośrodka Kultury znajdziecie w dziale Materiały do pobrania